Zkušenosti

V 21. století je potřebnější víc než kdykoliv jindy rozjet svůj vlastní podnik a hledět si svého. Samotné obchodní dovednosti nestačí, říká Robert. Většina podnikatelů neuspěje proto, že nemají dostatečné účetní dovednosti, nebo že nemůžou zkrotit svůj rozpočet. Podle Kiysakiho většina podnikatelů nikdy nedosáhne úspěchu jen proto, že jim chybí kvalifikace.

 

Mnoho podnikatelů selže, protože jim chybí vůdčí schopnosti, říká Kiyosaki. A spíše než aby se zastavili a podívali se do zrcadla, začnou svalovat vinu na ostatní. Takové jednání je podle Kiyosakiho nejrychlejší cestou k selhání a snadné cestě k bankrotu. Blame (vina) je zkrácené slovo od be-lame (být chromý). Nemůžete být dobrý vůdce, jestliže kulžete.

 

Být úspěšný v podnikání znamená být schopný řídit nejen peněžní toky a systémy, ale také lidi. Kiyosaki se tuhle dovednost naučil při své službě u námořní pěchoty. „Když jsem byl v armádě, učil jsem se vedení“, říká. Nazývá to svým nejlepším podnikatelským vzděláním, které získal. „Měl jsem oholenou hlavu, musel nosit uniformu a učil se příjmat a dávat rozkazy“, říká Kiyosaki. „Moje priority mi neustále vtloukali do hlavy: Na prvním místě byla mise, druhý byl tým a osobní zájmy byly jako poslední“.

 

Dnes vděčí Kiyosaki za mnoho svých podnikatelských úspěchů svému vojenskému vzdělání. Naučil se vést lidi do bitvy, jednat čestně a s houževnatě, a obětovat svůj život svému poslání. Kiyosaki říká, že je díky tomu lépe schopen najímat zaměstnance a lépe je vést k jejich úkolům. „To ale neznamená, že máte jít na vojenskou školu nebo být nasazení do bojové akce“, prohlásil vtipně. „Chtěl jsem jen zdůraznit, že je nutné se zaměřit na dvě velmi odlišné vzdělávací instituce. Pokud chcete, aby vaše firma rostla, musíte se naučit víc než jen obchodní dovednosti“.

Pro tento účel Kiysoaki navrhuje mluvit s lidmi a pracovat ještě před zahájením vlastního podnikání tam, kde se tuto dovednost naučíte. „Učte se prací“, říká. “Nepracujte pro peníze. Hledejte pracovní pozice, ve kterých se můžete naučit zacházet s tokem peněz, systémy a lidmi, spíše než jen dobře placená místa“.

 

Podobně jako se u námořní pěchoty učil Kiysoaki vůdčí schopnosti, učil se poté u fimry XEROX prodávat a překonávat odmítnutí. „Všechny tyto dovednosti byly důležité pro můj úspěch“, říká.

„Dokonce i tam kde by jste obdrželi formální obchodní vzdělání“, říká Kiyosaki, „je nutné je doplnit zkušenostmi v reálném světě a neustále tyto dovednosti trénovat“. Takže ať už se jedná o námořní pěchotu, ozbrojené síly nebo jakoukoliv jinou instituci, navrhuje, aby jste utráceli váš pracovní čas tam, kde se budete cvičit pro vaše budoucí cíle. Nemůžete je mít hned, ale s vytrvalostí se peníze co nevidět dostaví.

 

Přeloženo z www.evancarmichael.com