Kiyosakiho filozofie

Podle Kiyosakiho se lidé dají rozdělit do čtyř kvadrantů podle toho, jakým způsobem vydělávají peníze. A to na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné, majitele firem a investory. Většina lidí je přitom zaměstnanci, takže jsou finančně závislí na někom jiném z kvadrantu. Lidé, kteří si vydělávají sami, sice nejsou závislí na ostatních, ale jejich podnikání jim zabere většinu času, a pokud si náhodou vezmou dovolenou, pak jejich byznys trpí. V prvních dvou kvadrantech se nachází více jak 95 % lidí, přičemž tito lidé nejsou bohatí. Jsou finančně závislí na výkonu své činnosti, přičemž jsou v „krysím závodě“, ve kterém nahánějí každou další výplatu. Podle Kiyosakiho je hlavním rozdílem mezi chudými a bohatými to, že bohatí se z krysího závodu dokázali osvobodit a získali finanční nezávislost – a tedy nemucí každý den chodit do práce se strachem o svou existenci.

Ve třetím kvadrantu jsou majitelé velkých byznysů. Ti na rozdíl od těch malých mají v sobě zabudovaný systém, podle kterého fungují i bez majitele. Tito lidé mají z podnikání příjem bez ohledu na to, zda se v něm osobně angažují, nebo ne. Jsou finančně nezávislí.

Ve čtvrtém kvadrantu najdeme profesionální investory, tedy lidi, kteří se investováním živí. Podle Kiyosakiho se snaží investovat hlavně do nemovitostí a ze všech čtyř kvadrantů jsou nejbohatší.

Abychom se mohli dostat do vyšších kvadrantů, musíme podle Kiyosakiho změnit náš pohled na peníze. Například, jako aktiva nevnímat věci, které mají vysokou hodnotu, ale věci, které nám generují peněžní toky. Například, vlastníme-li domů, z něhož nám neplynou pravidelné platby za nájemné, nejedná se o aktivum. Kromě toho bychom se měli řídit „pravidly bohatých“, která se Kiyosaki během svého mládí naučil od otce svého kamaráda Michaela:

1. Bohatí nepracují pro peníze

Bohatí lidé pracují proto, aby se naučili věci a schopnosti, které jim pomohou vydělat peníze v budoucnosti. Kromě toho se snaží, aby peníze pracovali pro nich, a ne oni pracovali pro peníze tím, že zakládají firmu, investují apod.

2. Utrácet skromně a investovat

Pokud člověk vydělá nějaké peníze, neměl by je utratit za zbytečnosti. Radši by měl žít skromnějším stylem a investovat je do něčeho, co mu v budoucnosti přinese zisk, a snažit se dosáhnout, aby mu v budoucnosti přitékala hotovost nezávisle od jeho ostatních činností. Takto se sice nebude vyvážet v milionových autech a bývat v tříposchodové vile, ale bude v budoucnosti dobře zabezpečený a finančně nezávislý.

3. Daňové zákony podporují korporaci.

Kiyosaki doporučuje lidem zakládat si firmy, protože si mohou prostřednictvím nich uplatnit daňové náklady i na věci, které využívají v soukromí. Navíc, daňové zákony v Americe jsou na straně bohatých, takže čím vyššího zisku společnost dosáhne, tím menší daňovou sazbu platí její vlastník.

4. Mít oči otevřené pro nové příležitosti.

Kdo chce být bohatý, musí umět rozpoznat příležitost pro dobrý obchod. Kiyosaki vzpomíná na to, jak ve svých začátcích úplnou náhodou natrefil na podhodnocenou nemovitost, kterou později se ziskem prodal. Avšak, mít jen otevřené oči nestačí – ještě důležitější je pozitivní přístup, a tedy nerozmýšlet se nad tím, jak se něco nedá, ale raději nad tím, jak by se to dalo udělat a co bychom na to potřebovali.

5. Bohatí využívají finanční páku.

Aby dosáhli vyšších výnosů, bohatí se při koupi nemovitosti, případně při zakládání firem, cíleně zadlužují. To jim umožňuje pracovat s mnohem větším množstvím peněz, než by mohli do podnikání vložit z vlastních zdrojů. Navíc, splátky úroků si firmy uplatňují jako daňový náklad. Tímto způsobem se dá, pokud firma prosperuje, vydělat mnohem více, než kdybychom využívali jen vlastní kapitál.


Posted

in

by

Tags: